Velkommen til en ny korhøst!

I høst blir det øvelse hver torsdag kl. 1930-2130 på ungdomsskolen.

Første øvelse blir torsdag 30. august.